Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content
"เรามุ่งมั่นอยากให้วงการปศุสัตว์ของประเทศไทย ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล"

บริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน
เราคิดและวางแผนให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและเกิดผลประโยชน์สูงสุด
เราลงมือทำให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อม
เราคำนึงถึงผลตอบแทน เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด

“เรามุ่งมั่นอยากให้วงการปศุสัตว์ของประเทศไทย ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล”

บริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ วิธีคิด ต้องคิดและวางแผนให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดการผลิต ต้องทำให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อม ผลตอบแทน ต้องคำนึงถึงลูกค้าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและกำไรสูงสุด

สารจาก CEO

บริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของทีมสัตวแพทย์  เรามีความมุ่งมั่น อยากให้วงการปศุสัตว์ไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล บริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตยารักษาโรค อาหารเสริมต่างๆ และยังให้คำแนะนำ วางแผนการใช้ยา สูตรผสมอาหารต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่เกษตรกร โดยมีปณิธานที่ว่า ซื่อสัตย์ จริงใจ พร้อมให้บริการ

บริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ใช้หลักการบริหารแบบ Customer centric คือ ความต้องการของลูกค้าของเราทุกคนจะสำคัญสำหรับเราที่สุด และต้องสร้างผลกำไรที่ดีที่สุดให้แก่คู่ค้าของเรา โดยมีความเชื่อมั่นว่า การที่บริษัทจะเตฺิบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังต้องใส่ใจสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องใน 3 ด้าน คือ

  1. การสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และสภาพแวดล้อม
  2. การสร้างคุณค่าในกระบวนการ คือการปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้ขยายการผลิตได้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้น
  3. การสร้างคุณค่าในคู่ค้า คือ การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่คู่ค้าของ บริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด

ความเชื่อหลัก 3 ข้อข้างต้นคือ “ปรัชญาองค์กร” ที่บริษัทฯ ยึดเป็นหลักในการดำเนินงาน จากการดำเนินมากว่า 26 ปี ปัจจุบันบริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ได้เติบโตขึ้น และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีบริษัทภายในเครือ 7 บริษัท และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี และมีโรงานผลิตอาหารเสริม และยา ที่มีมาตรฐาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

“วิสัยทัศน์”

เป็นผู้นำด้านเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมทางสัตวแพทย์ในประเทศไทย และ พร้อมขยายงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับสัตว์ในฟาร์มและสัตว์เล็ก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพ จากโรงงานผลิตมาตรฐานระดับโลก

“พันธกิจ”

  • ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพในระดับสากล ในราคาที่เหมาะสม โดยผ่านการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสำหรับสัตว์
  • มอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า, เกษตรกร, คู่ค้า เหมือนกับครอบครัวเดียวกัน
  • เน้นความปลอดภัยในการทำงานและดูแลสภาพแวดล้อม
  • ทุ่มเททำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับสัตว์ในฟาร์มและสัตว์เลี้ยง

เครือมาสเตอร์เวท กรุ๊ป ยังคงดำรงการเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และอาหารเสริม ทั้งนี้ เกิดจากความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากคู่ค้า, เกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และจากความทุ่มเทของพนักงานในทุกภาคส่วนขององค์กร และเรายังคงตั้งปณิธานที่จะพัฒนาและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้นไป

นายสัตวแพทย์ อติชาต ครองแถว
ประธานกรรมการบริหาร

โครงสร้างบริษัท
ประวัติของบริษัท

เครือมาสเตอร์เวทกรุ๊ปจัดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ในด้านยาสัตว์, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รวมทั้งอาหารสัตว์ในไทย มากกว่า 26 ปี, เรามีการเจริญเติบโตจากบริษัทขนาดเล็กก้าวสู่กลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินงานครบวงจรในการดูแลสุขภาพสัตว์

เครือมาสเตอร์เวทกรุ๊ปประกอบด้วย โรงงานผลิตยาสัตว์, โรงงานผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์, โรงงานผลิตอาหารสัตว์, บริษัทนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ, บริษัทแลปสำหรับวิจัยและควบคุมคุณภาพ, บริษัทขนส่งที่เน้นความปลอดภัยและรวดเร็ว รวมทั้งบริษัทจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งประเทศไทยและส่งออก

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้แก่ ยาปฏิชีวนะ, ยาต้านการอักเสบ, ยาลดไข้, ยาฆ่าปรสิต, วิตามินแร่ธาตุ, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์นม, เอนไซม์, กรด, อาหารเสริม และยาฆ่าเชื้อทั้งในรูปแบบฉีด, แบบละลายน้ำ, แบบปั๊มปาก และในรูปพรีมิกซ์ผสมอาหาร

Professional - Innovation - Quality
Timeline

Timeline

มีนาคม 4

2563

ก่อตั้งบริษัท เซิร์ซ อินโนแลบ จำกัด และ บริษัท เอ๊กซ์ทูโลจิสติกส์ จำกัด

มีนาคม 4

2552

ก่อตั้งบริษัท ฟูด อเวนิว จำกัด

มีนาคม 4

2548

ก่อตั้งบริษัท เอเชีย ฟีด ซัพพลีเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 4

2545

ก่อตั้งบริษัท อลิอันซ์ อิมเพ็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

มีนาคม 4

2537

ก่อตั้งบริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด

Back To Top