ราคาวัตถุดิบ

รายการอาทิตย์วันราคาหน่วย
รำขาว819/2/202410บาท/กก
รำขาว712/2/20249.8บาท/กก
มัน819/2/20248.6บาท/กก
มัน712/2/20248.6บาท/กก
ข้าวโพดเม็ด819/2/202410.5บาท/กก
ข้าวโพดเม็ด712/2/202410.4บาท/กก
ปลาป่น819/2/202443.7บาท/กก
ปลาป่น712/2/202443.7บาท/กก
รำสกัด819/2/20249.8บาท/กก
รำสกัด712/2/20249.7บาท/กก

อ้างอิง: ราคาทั่วไป