ราคาพันธุ์สัตว์

รายการอาทิตย์วันราคา(+/-)หน่วย
ลูกไก่ไทย926/2/202420.000บาท/ตัว
ลูกไก่ไทย819/2/202420.000บาท/ตัว
ลูกเป็ดเนื้อ926/2/202435.000บาท/ตัว
ลูกเป็ดเนื้อ819/2/202435.000บาท/ตัว
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar926/2/202410,000.000บาท/ตัว
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar819/2/202410,000.000บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก (Free PRRS.)926/2/20241,600.0068บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก (Free PRRS.)819/2/20241,600.0068บาท/ตัว
ลูกไก่ไข่ บราวน์28/1/202528.000บาท/ตัว
ลูกไก่ไข่ บราวน์926/2/202428.000บาท/ตัว
เป็ดรุ่น ซุปเปอร์926/2/2024180.000บาท/ตัว
เป็ดรุ่น ซุปเปอร์819/2/2024180.000บาท/ตัว
สุกรพ่อพันธุ์ 31926/2/202430,000.000บาท/ตัว
สุกรพ่อพันธุ์ 31819/2/202430,000.000บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม926/2/20241,200.000บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม819/2/20241,200.000บาท/ตัว
ไก่รุ่นไข่ บราวน์926/2/2024175.000บาท/ตัว
ไก่รุ่นไข่ บราวน์819/2/2024175.000บาท/ตัว
ลูกเป็ดไข่ ซุปเปอร์926/2/202427.000บาท/ตัว
ลูกเป็ดไข่ ซุปเปอร์819/2/202427.000บาท/ตัว
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย926/2/20246,000.0068บาท/ตัว
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย819/2/20246,000.0068บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก W (หย่านม)926/2/20241,100.000บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก W (หย่านม)819/2/20241,100.000บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก926/2/20241,500.0068บาท/ตัว
ลูกสุกร ขุนเล็ก819/2/20241,500.0068บาท/ตัว
ลูกไก่เนื้อ926/2/202414.500บาท/ตัว
ลูกไก่เนื้อ819/2/202414.500บาท/ตัว

อ้างอิง: ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)