เซตต้าวิท 516 โซลูชั่น

บรรจุภัณฑ์
Zettavit516Solution-500ML
เซตต้าวิท 516 โซลูชั่น (500 มิลลิลิตร)
รายละเอียดสินค้า
วิตามินรวม ชนิดน้ำสีแดง ละลายน้ำได้ดี ไมีมีตะกอนตกค้าง ไม่เกิดปัญหา Biofilm ใช้ป้องกันและรักษาการขาดวิตามิน การขาดสารอาหาร ลดความเครียด จากสาเหตุต่างๆ เช่น ความร้อน การเคลื่อนย้าย การทำวัคซีน การเปลี่ยนอาหาร ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการป่วย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง”
วิธีการใช้งาน
ส่วนผสมที่สำคัญ
วิตามิมรวม
ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ