เซตต้าไลท์

บรรจุภัณฑ์
Zettalyte-1kg
เซตต้าไลท์ (1 กิโลกรัม)
รายละเอียดสินค้า
ช่วยป้องกันอาการขาดน้ำและความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์อันเนื่องมาจากอาการท้องเสีย ช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหาร ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต
วิธีการใช้งาน
ส่วนผสมที่สำคัญ
อิเล็กโทรไลต์
ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ