เซตต้า ลาร์ฟ 1%

บรรจุภัณฑ์
ZettaLarv1_-1kg
เซตต้า ลาร์ฟ 1% (800 กรัม)
รายละเอียดสินค้า
ควบคุมหนอนแมลงวันในมูลไก่ไข่ และไก่พ่อแม่พันธุ์
วิธีการใช้งาน
ส่วนผสมที่สำคัญ
ไซโรมาซีน
ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร
ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก
ดูผลิตภัณฑ์