เซตต้า ซี เอ็กซ์

บรรจุภัณฑ์
ZettaCX-1kg
เซตต้า ซี เอ็กซ์ (1 กิโลกรัม)
รายละเอียดสินค้า
ช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหาร ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต”
วิธีการใช้งาน
ส่วนผสมที่สำคัญ
วิตามินซีและอิเล็กโทรไลต์
ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ