ซีแลคต้า

บรรจุภัณฑ์
Zelacta25kg
ซีแลคต้า (25 กิโลกรัม)
Zelacta800kg
ซีแลคต้า (800 กรัม)
รายละเอียดสินค้า
ซีแลคต้าเป็นอาหารทดแทนนมสำหรับสัตว์ ให้คุณค่าทางโภชนะสูง เหมาะสำหรับลูกโค และกระบือ
วิธีการใช้งาน
ส่วนผสมที่สำคัญ
เวย์พาวเดอร์ โปรตีนและไขมันพืช
ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร
ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก
ดูผลิตภัณฑ์