เอมิคาล์ฟ 21/11

บรรจุภัณฑ์
Aimicalf21-11-25kg
เอมิคาล์ฟ 21/11 (25 กิโลกรัม)
รายละเอียดสินค้า
เอมิคาล์ฟเป็นอาหารทดแทนนมสำหรับสัตว์ ให้คุณค่าทาง โภชนะสูง เหมาะสำหรับลูกโค และกระบือ
วิธีการใช้งาน
ส่วนผสมที่สำคัญ
เวย์พาวเดอร์ โปรตีนและไขมันพืช
ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร
ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก
ดูผลิตภัณฑ์