เอฟอาร์พี

เสริมโปรตีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
กระตุ้นการกินได้

เซตต้าลิฟ

บำรุงเซลล์ตับ ลดการสะสมของไขมันที่ตับกระตุ้นให้ตับกำจัดสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพยับยั้งและทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะ

เซตต้า เฮปา ซี

บำรุงตับและรักษาไขมันพอกตับ ช่วยฟื้นฟูการทำงานของไต ช่วยต้านเชื้อโรค ลดการอักเสบ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มผลผลิตไข่ในไก่ไข่และไก่พ่อ-แม่พันธุ์เพิ่มการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ

เซตต้าทัสซิน

ช่วยลดสารคัดหลั่งและการอักเสบในระบบทางเดินหายใจและป้องกันโรคหวัด
ต้านเชื้อโรคและการอักเสบจากแอมโมเนีย
กระตุ้นภูมิต้านทาน
ลดร้อยละไก่ตกราว
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง
ลดการแพ้วัคซีน

เซตต้า มิ้นท์

ช่วยลดสารคัดหลั่งและการอักเสบในระบบทางเดินหายใจและป้องกันโรคหวัดต้านเชื้อโรคและการอักเสบจากแอมโมเนียกระตุ้นภูมิต้านทานลดร้อยละไก่ตกราวเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง

เซตต้า ซี เอ็กซ์

ช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้า ซี เอ็ม

ช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้า ซี ไลท์ พลัส

ช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้า ซี ไลท์

ช่วยป้องกันอาการขาดน้ำและความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้าไลท์

ช่วยป้องกันอาการขาดน้ำและความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต