เซตต้า ซี เอ็กซ์

ช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้า ซี เอ็ม

ช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้า ซี ไลท์ พลัส

ช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้า ซี ไลท์

ช่วยป้องกันอาการขาดน้ำและความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้าไลท์

ช่วยป้องกันอาการขาดน้ำและความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียช่วยลดเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อากาศ การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนอาหารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เซตต้าวิท 516 โซลูชั่น

วิตามินรวม ชนิดน้ำสีแดง ละลายน้ำได้ดี ไมีมีตะกอนตกค้าง ไม่เกิดปัญหา Biofilm
ใช้ป้องกันและรักษาการขาดวิตามิน การขาดสารอาหาร
ลดความเครียด จากสาเหตุต่างๆ เช่น ความร้อน การเคลื่อนย้าย การทำวัคซีน การเปลี่ยนอาหาร
ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการป่วย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

เซตต้าวิท 2046 โซลูชั่น

ใช้ป้องกันและรักษาการขาดวิตามิน การขาดสารอาหาร ลดความเครียด จากสาเหตุต่างๆ เช่น ความร้อน การเคลื่อนย้าย การทำวัคซีน การเปลี่ยนอาหารช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการป่วย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

เซตต้าวิท วีม่า โซลูชั่น

ใช้ป้องกันและรักษาการขาดวิตามินและกรดอะมิโน ลดความเครียด จากสาเหตุต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้าย การทำวัคซีน การเปลี่ยนอาหารช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการป่วย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

เซตต้า ไวตามิโน โซลูชั่น

ใช้ป้องกันและรักษาการขาดวิตามินและกรดอะมิโน
ลดความเครียด จากสาเหตุต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้าย การทำวัคซีน การเปลี่ยนอาหาร
ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการป่วย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง