Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

โปรมาสเตอร์ ซาวแลค 502

หัวอาหารสำหรับแม่สุกรเลี้ยงลูก ผ่านการวิเคราะห์คำนวณสูตรอาหารให้เหมาะสำหรับแม่สุกรเลี้ยงลูก ทั้งค่าโภชนะต่างๆ วิตามินและแร่ธาตุที่คำนึงถึงความจำเป็นสำหรับแม่สุกรในการดึงไปใช้เปลี่ยนเป็นการสร้างน้ำนม กระตุ้นการสร้างน้ำนม และผลิตน้ำนมออกมาได้ตลอดช่วงการเลี้ยงลูก ลดปัญหานมแห้ง หรือมีน้ำนมไม่เพียงพอ รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการผสมอาหารและลดความผิดพลาดจากการผสมอาหารได้

Back To Top