Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

เอเชีย แฟท พาวเดอร์ พี-100

สรรพคุณ

  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันชนิดผงคุณภาพสูง อุดมไปด้วยกรดไขมันหลายชนิด
  • ผลิตภัณฑ์ผ่านกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัย ปราศจากเชื้อปนเปื้อน  มีความคงตัวและความน่ากินสูง
  • ใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับสัตว์  ช่วยดูดซึมวิตามิน (A,D,E,K)  ช่วยลดฝุ่นผงในอาหาร
  • ลดปัญหาคุณภาพน้ำมันไม่คงที่  และลดการเหม็นหืนของน้ำมัน
Back To Top