Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

เบิร์น

สรรพคุณ

  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโต , เพิ่ม ADG , ลด FCR , ลดจำนวนวันเลี้ยง  , ช่วยประหยัดต้นทุนค่าอาหาร และสร้างกำไรเพิ่มมากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหารที่สัตว์กินเข้าไป  ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญ , ลดการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อ , เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง , ทำให้ซากไม่แฉะ และปรับปรุงคุณภาพซากให้สูงขึ้น

ขนาดและวิธีการใช้ 

  • อาหารหมูเล็ก  200 กรัม/ตัน
  • อาหารหมูรุ่น  400 กรัม/ตัน
  • อาหารหมูขุน  600 กรัม/ตัน
Back To Top