Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

สต๊อป สเตรส ลิควิด

ส่วนประกอบ

  • วิตามิน 9 ชนิด
  • กรดอะมิโน 18 ชนิด
  • และแร่ธาตุ 6 ชนิด

สรรพคุณ

  • เป็นสารน้ำที่รวมวิตามิน กรดอะมิโน และแร่ธาตุเข้าไว้ด้วยกัน  ในปริมาณเข้มข้นและหลากหลายชนิด  ใช้สื่อชนิดพิเศษที่ทำให้สารออกฤทธิ์ละลายได้ดีทั้งในน้ำและในไขมัน
  • เพิ่มความคงตัว  ไม่แยกชั้น ไม่ตกตะกอน  ไม่เป็นวุ้น ช่วยป้องกันและรักษาการขาดวิตามิน  ลดความเครียดจากกิจกรรมต่างๆ (อากาศร้อน  การทำวัคซีน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  การขนส่ง)
  • ช่วยให้สัตว์ฟื้นตัวได้ไว
  • ช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มอัตราเจริญเติบโต

ขนาดและวิธีการใช้

  • สุกร เป็ด และไก่ ทุกขนาดอายุ  ละลายน้ำดื่มในขนาด 1 ซีซี/น้ำดื่ม 5 ลิตร
  • ควรละลายในปริมาณที่สัตว์จะกินได้หมดใน 1 วัน หรือเปลี่ยนน้ำทุกวัน
Back To Top