Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

ฟาร์โมซิงค์

สรรพคุณ

  • ซิงค์ออกไซด์รูปแบบไวท์ซีล  มีความบริสุทธิถึง 99.5%
  • ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการท้องเสียในลูกสุกร  ช่วยในการแย่งจับพื้นที่ในลำไส้ ทำให้ตัวเชื้อไม่สามารถก่อโรคและแพร่กระจายเชื้อได้
  • มีความปลอดภัยสูง  จากการทดสอบผ่านระบบ FAMI-QS , Halal  และ ISO

ขนาดและวิธีการใช้

  • ใช้ผสมอาหารในขนาด 3 กิโลกรัม/ตัน
Back To Top