Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

นูทรีแม็กซ์

สรรพคุณ

  • นูทรีแม็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยแป้งที่ผ่านกระบวนการทำให้สุก(ช่วยทำลายเชื้อที่อาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ) โดยใช้ความร้อนสูงในระยะเวลาสั้นๆ โดยแป้งจะถูกสลายพันธะ ทำให้โมเลกุลแตกตัวและมีขนาดเล็กลง เปลี่ยนสภาพเป็นเจลาติน  ซึ่งช่วยเพิ่มการย่อยได้  เอนไซม์ของลูกสัตว์ทำงานได้ดีขึ้น  อาหารถูกย่อยง่ายและย่อยเร็วขึ้น  เกิดกรดแลคติกมากขึ้นและช่วยปรับสภาพความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
  • นูทรีแม๊กซ์ช่วยเพิ่มการกินอาหาร  เพิ่มการเจริญเติบโต เพิ่ม ADG  ลดปัญหาทรุดหลังหย่านม  และเพิ่มน้ำหนักหลังหย่านมให้สูงขึ้น

ขนาดและวิธีการใช้ 

  • 10-20% ในสูตรอาหารสัตว์
Back To Top