ส่งเสริมสุขภาพของสัตว์

ถือเป็นฤกษ์ดีต้อนรับปีใหม่กับ การครบรอบ 30 ปี เครือมาสเตอร์ เวท กรุ๊ป หนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยจัดโครงการดีๆให้กับสังคม เพื่อต้อนรับปี 2567

เครือมาสเตอร์ เวท กรุ๊ป มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์ ต้อนรับปีใหม่ด้วยการสนับสนุน ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ได้แก่ Zebio spray และ Zepheal รวมทั้งเวชภัณฑ์อื่นๆ มูลค่ารวม 790,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิสำหรับสัตว์ จำนวน 10 องค์กรได้แก่

– มาสเตอร์ เวท กรุ๊ป

ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ