Backfat และการใช้งาน

ในสภาวะราคาสุกรปัจจุบัน การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์มสูงที่สุดเป็นเป้าหมายหลักของที่ฟาร์มที่จะอยู่รอดในสภาวะปัจจุบัน โดยในวันนี้จะขอนำเสนอวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารในฟาร์มด้วยวิธีการ “ การวัด backfat “ การวัด backfat หรือ ไขมันสันหลังสุกร สามารถทำได้โดยวัดที่ตำแหน่ง P2 (ตำแหน่งซี่โครงซี่สุดท้าย วัดจากแกนกลางลำตัวออกมา 6-8 เซนติเมตร)

จุดเด่นของการวัด backfat ได้แก่

ในฝูงเดิมซ้ำๆจะเริ่มรู้สึกว่าหุ่นไม่แตกต่างกัน หรือ สายตาคนประเมินหุ่น BCS แต่ละคนประเมินให้คะแนนไม่เท่ากัน เป็นต้น
วิธีการวัด Backfat
นำเครื่องอัลตร้าซาวน์วัดที่ตำแหน่ง P2 (ตำแหน่งซี่โครงซี่สุดท้าย วัดจากแกนกลางลำตัวออกมา 6-8 เซนติเมตร)
โดยวัดทั้งด้านซ้ายและขวา เพื่อหาค่าเฉลี่ยสำหรับหนึ่งตัว (หน่วยที่ได้เป็น มิลลิเมตร)

การลดค่าอาหาร
เมื่อเราสามารถประเมินหุ่นของแม่พันธุ์ในแม่นยำขึ้น การปรับปริมาณการให้อาหารโดยเฉพาะระยะอุ้มท้อง สามารถกำหนดได้ดียิ่งขึ้น จะช่วยลดอาหารที่ให้เกินไปได้ ส่งผลให้ค่าอาหารต่อแม่ลดลง
ผู้ประพันธ์บทความ
Nattawat

บทความ อื่นๆ