เตรียมความพร้อม โรคปากเท้าเปื่อยที่กำลังจะมา

สำหรับช่วงปลายฝนต้นหนาวที่กำลังจะมาถึงนั้น  ปัญหาที่มักพบได้อยู่ตลอด โดยถือได้ว่าเป็นโรคประจำถิ่น คือการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย  หรือเรียกอีกชื่อว่า โรค FMD และ โรคกีบ ซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากทั้งในด้านสุขภาพสัตว์ ผลผลิตและรายได้ของผู้เลี้ยง ดังนั้นเรามาทำความรู้จักโรคและเตรียมความพร้อมในการรับมือ

สาเหตุของการเกิดโรค 

เกิดจากเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์ ปัจจุบันมี 7 ชนิด แต่สำหรับในประเทศไทยพบได้ 3 ชนิดคือ ชนิด A, O และ Asia 1 ซึ่งเกิดได้ในสัตว์กีบคู่ ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และกวาง ยกเว้นม้า

การติดต่อและอาการ

โรคปากและเท้าเปื่อยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น การสัมผัสกันโดยตรงระหว่างสัตว์ป่วยและสัตว์ปกติ การกินอาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อ การปนเปื้อนของเชื้อในอากาศ แต่โดยส่วนมากจะติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจ

เมื่อสัตว์ได้รับเชื้อไวรัส 2-8 วัน จะเริ่มมีอาการมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร และที่สำคัญเกิดตุ่มใสบริเวณช่องปาก ลิ้น เหงือก และเมื่อตุ่มใสแตก เนื้อเยื่อหลุดลอก ทำให้สัตว์เจ็บปวดแผล กินอาหารไม่ได้ เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือด และกระจายไปทั่วร่างกายจะทำให้ผิวหนังที่เท้าบวม มีน้ำเหลืองขังอยู่ภายใน แล้วแตกออกเป็นแผล มักพบบริเวณไรกีบหรือซอกกีบ หากมีอาการหนักกีบเท้าหลุด ส่งผลให้ต้องคัดทิ้งตัวสัตว์ และผู้เลี้ยงสูญเสียรายได้จากการรักษา และผลผลิตที่ลดลง

การป้องกันและการรักษา

เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อย มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสจึงยังไม่มีการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นหลักของการรักษาโรคปากและเท้าเปื่อย คือ การรักษาตามอาการและการป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยมีวิธีการเบื้องต้นดังนี้

ผู้ประพันธ์บทความ
Somruthai

บทความ อื่นๆ