สาเหตุหลักของการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้ง

ปัญหาพื้นฐานก็เป็นการเตรียมบ่อ หรือน้ำ ที่ดีก่อนเลี้ยงกุ้งนั่นเอง บางบ่อปล่อยกุ้งค่อนข้างหนาแน่น มีปัญหาน้ำขุ่น หนืด ไม่มีการถ่ายเทน้ำ หรือบำบัดคุณภาพน้ำที่ดีพอ เกิดการสะสมของเสียในบ่อเลี้ยง ค่าpH ของน้ำไม่คงที่และจากการตรวจสอบปัญหาหลัก คือ การอักเสบของลำไส้ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย การดูดซึมอาหารในลำไส้ไม่ดีของกุ้ง จากนั้นจึงทำให้กุ้งผอม โตช้า ทยอยตายเนื่องจากอ่อนแอ และนี่คือสาเหตุของการติดเชื้อต่างๆในกุ้ง เช่น การติดเชื้อ กรีการีน, ติดเชื้อ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) จนบางส่วนทยอยตายระหว่างการลอกคราบเนื่องจากกุ้งอ่อนแอจากการที่ไม่ได้รับสารอาหารเนื่องจากการอักเสบ ของระบบทางเดินอาหาร

อาการของโรคขี้ขาวที่เกิดในกุ้ง

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาโรคขี้ขาว จึงจำเป็นต้องจัดการระบบการเลี้ยงตั้งแต่บ่อเลี้ยง และการใช้สารเสริมในการป้องกัน โดยมีวิธีการดังนี้การป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้ง แนะนำใช้ผลิตภัณฑ์ Bio lacto ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ช่วยรักษาสมดุลลำไส้ ทำให้สุขภาพกุ้งแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคขี้ขาว ป้องกันไบโอฟิล์มที่กระเพาะอาหารและลำไส้ เพิ่มประสิทธิภาพการขับสารพิษจากเชื้อราและสารพิษในลำไส้

ผู้ประพันธ์บทความ
Pimpan

บทความ อื่นๆ