วิตามินและแร่ธาตุปรับคุณภาพซากวัวได้จริงหรือ?

ทิศทางการบริโภคเนื้อในปัจจุบัน ผู้บริโภคจะนิยมเนื้อที่มีคุณภาพดี มีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมาก เพราะเนื้อจะมีความนุ่ม ชุ่มฉ่ำ รสชาติที่ดีและกลิ่นหอม หากเราต้องการคุณภาพซากและเนื้อโคที่ดีแน่นอนว่าปัจจัยทางด้านสายพันธุ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกำหนดคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของโคและอาหารที่โคได้รับ โดยโคบางสายพันธุ์ โดยเฉพาะโคในตระกูลยุโรป มีการสะสมไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมากกว่าโคพันธุ์พื้นเมืองของไทย หรือโคในตระกูลอินเดีย อย่างไรก็ตามการเสริมวิตามินและแร่ธาตุก็มีส่วนสำคัญในการใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพซากและเพิ่มคุณภาพของเนื้อโคได้

โครเมี่ยม (Cr) เป็นแร่ธาตุที่ทำหน้าที่ในกระบวนการเมตาบอลิซึม เพิ่มการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้นำน้ำตาลกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอล และยังมีส่วนในการสังเคราะห์ DNA RNA และโปรตีนทำให้สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง และลดความหนาของไขมันได้
ซีลีเนี่ยม (Se) เป็นแร่ธาตุ ที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเรื่องการแบ่งตัวของเซลล์ เพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ ลดปัญหาซากแฉะ จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น
วิตามินเอ (A) เป็นวิตามิน ที่ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ช่วยลดปัญหา Drip loss เเละเพิ่มไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ
วิตามินอี (E) เป็นวิตามิน ที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเครียดและช่วยการสะสมไกลโครเจนในกล้ามเนื้อ
วิตามินซี (C) เป็นวิตามิน ที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำงานร่วมกับซีลีเนี่ยมและวิตามินอี ช่วยลดความเครียดและปรับปรุงคุณภาพสีของเนื้อ
นอกจากที่กล่าวมาวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพซากได้เช่นกัน กล่าวได้ว่าการส่งเสริมคุณภาพซากนั้น ต้องประกอบด้วยหลากหลายปัจจัยทั้งด้านสายพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการ รวมถึงสุขภาพของโคที่ผู้เลี้ยงควรให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ผู้ประพันธ์บทความ
Somruthai

บทความ อื่นๆ