จัดการอาหารอย่างไร ให้โคโตดี มีคุณภาพ

การที่จะให้โคโตดีและมีคุณภาพ แน่นอนว่าอาหารและการให้อาหารเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาหาร มีส่วนประกอบของทั้ง พลังงาน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ ซึ่งโคเนื้อและโคนมในแต่ละระยะมีความต้องการสารอาหารที่หลากหลาย เราจำเป็นต้องให้สารอาหารเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงเพียงพอต่อการสร้างผลผลิต

พลังงาน : พลังงานที่โคใช้ประโยชน์ได้มาจากทั้งคาร์โบไฮเดรต และกรดไขมัน โดยเฉพาะกรดไขมันที่ระเหยได้ (Volatile fatty acid) โดยจะได้จากกระบวนการหมักอาหารหยาบในกระเพาะรูเมน ทั้งนี้กรดไขมันระเหยได้จะเอาไปใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสร้างไขมันในน้ำนม และสร้างแลคโตสในน้ำนม แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่สภาวะอาการร้อน แห้งแล้ง การปลูกพืชอาหารหยาบไม่เพียงพอต่อความต้องการของโค จึงทำให้ระดับของไขมันในน้ำนมไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นการเสริมไขมันไหลผ่านรูปแบบผง (Asia fat rumin R-100)จะเป็นอีกตัวช่วยในกระบวนการสร้างไขมันน้ำนมให้ได้มาตรฐาน เพราะไขมันไหลผ่านจะถูกส่งผ่านไปยังกระเพาะแท้ จึงทำให้ไม่ส่งผลต่อจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก และโคสามารถย่อยและดูดซึมนำสารอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรตีน : โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อ ฮอร์โมน เอนไซม์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ดังนั้นการเลือกใช้โปรตีนควรเลือกจากแหล่งที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ไม่มีสิ่งปลอมปน ซึ่งแหล่งของโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โปรตีนจากสัตว์ โปรตีนจากพืช และ แหล่งของไนโตเจนที่ไม่ใช่โปรตีน (non protein nitrogen: NPN) โดยโคสามารถใช้ NPN เป็นแหล่งของไนโตรเจน ได้ถึง 1 ใน 3 ของระดับโปรตีนที่ต้องการ
วิตามินแร่ธาตุ : วิตามินและแร่ธาตุเป็นโคแฟคเตอร์และโคเอนไซม์ มีบทบาทในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน มีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะกลุ่มแร่ธาตุคีเลต (Nuvela Dairy) ที่จะสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแร่ธาตุทั่วไป ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอเชีย แฟท รูมิน อาร์-100

สรรพคุณ

นูวีร่า แดรี่

สรรพคุณ

ผู้ประพันธ์บทความ
Somruthai

บทความ อื่นๆ