จัดการความเครียดใน ฟาร์มไก่แบบอีซี่ด้วยวิตามินซีละลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์จากไก่จัดไม่ว่าเนื้อหรือไข่ล้วนเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญ ของมนุษย์ อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่จึงมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตผ่านการปรับปรุง สายพันธุ์เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโต เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามการพัฒนาด้านการปรับตัวต่ออุณหภูมิยังเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งตัวไก่นั้นมีความอ่อนไหวต่อความร้อนมากกว่าสัตว์กระเพาะเดี่ยวชนิดอื่น เนื่องจากมีปีกปกคลุมและไม่มีต่อมเหงื่อระบายความร้อน นอกจากนั้นกิจกรรมภายในฟาร์มยังสามารถเพิ่มความเครียดแก่ตัวไก่ได้ เช่น การทำวัคซีน การเปิดแสง การย้ายไก่สาวขึ้นกรง หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ การกินได้ลดลง อัตราแลกเนื้อสูงขึ้น การให้ไข่ลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันอีกด้วย การจัดการความเครียดจึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ต้องให้ความสำคัญ

วิตามิน ซี หรือกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) เป็นวิตามินที่รู้จักในชื่อของสารต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากวิตามิน ซี มีฤทธิเป็นกรด มีคุณสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอนที่ดี ทำให้อนุมูลอิสระอยู่ในสภาพที่สเถียร ไม่ก่ออันตรายแก่เซลล์ในร่างกาย นอกจากนี้ยังลดการหลั่งฮอร์โมน Corticosterone ทำให้การสลายตัวของโปรตีนและกล้ามเนื้อโครงร่างลดลง คุณภาพเนื้อดีขึ้น และยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นเนื่องจากจึงส่งเสริมทำให้การทำวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เมื่อสัตว์มีความเครียดลดลง การกินได้ย่อมเพิ่มมากขึ้นนำสารอาหารไปใช้ได้มากขึ้นส่งผลให้ผลผลิตมากขึ้น อัตราแลกเนื้อดีขึ้นตามมาด้วยรายได้ที่มากขึ้น จึงควรมีการเสริมวิตามิน ซี ในการเลี้ยงไก่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์วิตามิน ซีเดี่ยว ในรูปผงละลายในน้ำไก่กิน อย่าง Zetta CM Zetta CS ทำให้ไก่ได้รับอย่างทั่วถึงและดูดซึมนำไปใช้อย่างรวดเร็ว หรือ ZETTA C Lyte ZETTA C Lyte Plus และ ZETTA CX ที่มีการเพิ่มแร่ธาตุโซเดียม (Na) และโพแทสเซียม (K) เข้ามาเพื่อช่วยรักษาสมดุลอิเล็กโตรไลต์จากอาการท้องเสีย หรือจะเป็น ZETTA VITAMINO SOLUTION ที่ประกอบไปด้วยวิตามินรวมและกรดอะมิโน เพราะการจัดการความเครียดไม่ยากอย่างที่คิด วิตามินซี จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

เซตต้า ซีเอ็ม
สรรพคุณ
 • วิตามินซี สำหรับละลายน้ำ ดูดซึมง่าย นำไปใช้ได้เร็ว
 • ลดความเครียด ไม่ว่าจะเป็น การทำวัคซีน การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนแปลงของอากาศ
 • กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เซตต้า ไวตามิโน โซลูชั่น
สรรพคุณ
 • วิตามินรวมและกรดอะมิโน สำหรับละลายน้ำ
 • เสริมวิตามินอย่างครอบคลุมรวมถึงกรดอะมิโนจำเป็น
 • ลดความเครียดต่างๆ เช่น การทำวัคซีน การเปลี่ยนอาหาร ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
 • ช่วยฟื้นฟูสัตว์จากการป่วย ซ่อมแซมสุขภาพในช่วงให้ผลผลิต
 • เสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวสัตว์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เซตต้า ซี ไลท์ พลัส
สรรพคุณ
 • วิตามินซี และแร่ธาตุสำคัญอย่างโซเดียมและโพแทสเซียม
 • เสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวสัตว์
 • รักษาสมดุลอิเล็กทรอไลต์จากอาการท้องเสีย
 • ลดความเครียดของตัวสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการทำวัคซีน การเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงของอากาศ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • สำหรับละลายน้ำ ดูดซึมง่าย นำไปใช้ได้เร็ว
ผู้ประพันธ์บทความ
Budsayamad

บทความ อื่นๆ